پژوهشکده علوم دریایی پردیس کیش

تعداد بازدید:۱۴۱۶

تاریخچه

اهداف

  • گسترش تحقیقات و مرزهای دانش در زمینه علوم مربوط به دریا و آبزیان با هدف بهبود استحصال از منابع دریا؛
  • انجام مطالعات دریایی از طریق تعامل با مراکز معتبر بین المللی؛
  • اجرای همایش، سمینار و کارگاه های آموزشی و پژوهشی با عنایت به تقاضاهای اقتصادی کشور و نیازهای منطقه ای و جهانی در حوزه علوم دریایی؛
  • بررسی ، مطالعه و انجام پژوهش با هدف کمک به حفظ و تعادل اکوسیستم های دریایی؛
  • توسعه همکاری های ملی و منطقه ای از طریق انجام پژوهش های کاربردی حسب درخواست سازمان های ذیربط؛
  • گسترش استفاده از فناوری های نوین در عرصه تحقیقات مربوط به دریا؛
  • انجام پژوهش برای بهره برداری صولی منابع دریایی با توجه به ضرورت توسعه پایدار.

ساختار

رییس: دکتر احمد نوحه گر

آدرس: جزیره کیش- بلوار میرمهنا- ابتدای خیابان نیایش- پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۳۳۷۱۴-۰۷۶۴۴۴۳۰۶۸۴

وب سایت