پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست

تعداد بازدید:۳۹۲۳

تاریخچه

اهداف

  • ایجاد بستر تحقیقاتی مناسب نظری و تجربی جهت توسعه صنعت خودرو کشور با درنظر گرفتن محدودیت های زیست محیطی؛
  • تامین تخصص های لازم برای توسعه صنعت خودرو کشور؛
  • گسترش مرزهای دانش و توسعه فناوری پیشرفته در زمینه خودرو، محیط زیست و مصرف انرژی؛
  • ارتقاء تحکیم موقعیت علمی و فناوری کشور در زمینه های فوق در سطح جهانی؛
  • تدوین و ارائه سیاستگذاری های مربوط به خودرو با در نظر گرفتن محدودیت های زیست محیطی.

ساختار

رییس: دکتر وحید اصفهانیان

آدرس: بزرگراه جلال آل احمد- پردیس دانشکده‌های فنی- جنب غربی دانشکده مهندسی مکانیک جدید- پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست

تلفن: ۸۸۰۲۰۷۴۱

وب سایت