پژوهشکده الکتروتکنیک سرطان

تعداد بازدید:۹۷۶

تاریخچه

 

اهداف

  • توسعه دانش، فناوری و نوآوری و ارتقای کیفیت روش‌های تشخیص و درمان مبتنی بر نانوبایوالکترونیک
  •  آموزش حرفه‌ای، توانمندسازی و هدایت حرفه‌ای نیروی انسانی متخصص در حوزه الکتروتکنیکال در سرطان
  • تأمین نیازمندی‌های فناورانه حوزه سلامت با تکیه بر دانش الکتروتکنیکال در سرطان
  • تخصصی سازی کاربردی و اشاعه فناوری های نوین در حوزه روش های نوین بالینی
  • ارتقای تعاملات ملی و بین المللی در حوزه الکتروتکنیکال سرطان به منظور افزایش هم افزایی پژوهشی
  • تجاری‌سازی و خلق ارزش‌افزوده از دانش و فناوری توسعه یافته به منظور ایجاد برند ملی و جهانی.
     

ساختار

رییس: دکتر محمد عبدالاحد

آدرس: 

تلفن: