جشنواره پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۱۱۱۰۴

اطلاعیه شماره ۲:

به اطلاع کلیه اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارشناسان دانشگاه می‌رساند فرآیند انتخاب پژوهشگران برتر در سی امین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه به شرح زیر می‌باشد:
۱- اعضای هیئت علمی شاخص واحدها که دارای دستاوردهای با کیفیت در بخش‌های پژوهشگر (پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه) می‌باشند مطابق آئین نامه انتخاب پژوهشگران (کلیک) مصوب ۱۴/‏۴/‏۱۳۹۹‬ شورای پژوهش و فناوری از سوی معاونت پژوهشی پردیس‌ها / دانشکده‌ها به این معاونت معرفی می‌گردند.


۲- دانشجویان محترم ضمن مطالعه آئین نامه جشنواره (کلیک)، در صورت دارا بودن شرایط لازم برای انتخاب رساله و پایان‌نامه نمونه، در خصوص تکمیل فرم‌های مربوطه (کلیک) اقدام و حداکثر تا تاریخ ۱۲/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬ به همراه سایر مدارک به معاونت پژوهشی پردیس‌ها / دانشکده‌های ذیربط تحویل نمایند.


۳- کارشناسان محترم پژوهشی ضمن مطالعه آئین نامه جشنواره (کلیک)، در صورت دارا بودن شرایط لازم برای انتخاب کارشناس پژوهشگر نمونه و کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه، در خصوص تکمیل فرم‌های کارشناس پژوهشگر نمونه (کلیک) و فرم کارشناس اجرایی نمونه (کلیک) ‏‬ اقدام و حداکثر تا تاریخ ۱۲/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬ به همراه سایر مدارک به معاونت پژوهشی پردیس‌ها / دانشکده‌های ذیربط تحویل نمایند.

موعد ارسال مدارک مربوط به پژوهشگران، دانشجویان و کارشناسان منتخب از معاونت پژوهشی پردیس‌ها / دانشکده‌ها به معاونت پژوهشی دانشگاه تا تاریخ ۰۱/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ می‌باشد.

 

اطلاعیه شماره ۱:

به اطلاع می رساند سی امین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه به منظور تجلیل و قدردانی از پژوهشگران برتر دانشگاه در هفته پژوهش سال جاری برگزار می‌گردد.

 از آنجایی که انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه، در جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ مطابق آئین‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ شورای پژوهش و فناوری صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه بررسی معیارهای ارزیابی پژوهشگران بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه (RTIS) و بر اساس کیفیت فعالیت‌های پژوهشی صورت می‌پذیرد، ‬ خواهشمند‬ است اعضای محترم هیئت علمی حداکثر تا تاریخ  ۱۷/‏۰۶/‏۱۴۰۰ نسبت به تکمیل و رفع نقص اطلاعات موجود در سامانه مذکور اقدام نمایند.
بدیهی است اعضای محترم هیئت علمی پس از بار‌گذاری موارد جدید و رفع نقص موارد قبلی در سامانه، ضمن اطلاع به معاونت پژوهشی واحد ذیربط، ارزیابی و ثبت امتیاز آن موارد را پیگیری خواهند نمود.
هم چنین یادآوری می‌گردد، مدارک مربوط به انتخاب سایر بخش‌های جشنواره (کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه-کارشناس پژوهشگر نمونه- رساله‌ها و پایان نامه‌های نمونه- آزمایشگاه نمونه و کتابخانه نمونه) پس از فراخوان شرکت در جشنواره بر اساس آئین نامه‌های مربوط بررسی خواهد شد. (فراخوان شرکت در جشنواره و دستورالعمل ارسال مدارک متعاقباً اعلام خواهد.)