جشنواره پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۲۳۹۷۰
جشنواره پژوهش و فناوری

اطلاعیه شماره ۳:
اطلاعیه مربوط  به منتخبین جشنواره پژوهش و فناوری سال  ۱۴۰۱
از منتخبین محترم سی و یکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه که انتخابشان در جشنواره پژوهش و فناوری سال جاری توسط اداره کل سیاستگذاری و توسعه پژوهشی دانشگاه به ایشان اعلام شده است، درخواست می شود  فایل های تکمیل شده زیر را به همراه عکس حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۰۶/‏۰۹/‏۱۴۰۱ به آدرس الکترونیک: khademi90@ ut.ac.ir  نزد خانم مریم خادمی ارسال نمایند.
خواهشمند است در ارسال مدارک، موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
-  اطلاعات از یک صفحه تجاوز ننموده و درمواردی که به" تعداد" اشاره شده است فقط تعداد دستاورد ها ذکر شده و از توضیحات اضافی خودداری شود.
-  عکس با کیفیت مناسب با اندازه ۴*۳ سانتیمتر با کیفیت dpi 300 و با فرمت jpg   یا  jpeg  اسکن و ارسال شود.
( در صورت امکان عکس مربوط به سال جاری و با کیفیت مناسب باشد.)
همچنین شماره تلفن همراه نیز برای موارد ضروری حتما" اعلام شود.

-    فرم پژوهشگران ( پیشکسوت نمونه ، برجسته، نمونه و جوان نمونه )‌
-    فرم رساله و پایان نامه نمونه
-    فرم کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه 
-    فرم مسئول آزمایشگاه و کتابخانه نمونه
 

اطلاعیه شماره ۲:
به اطلاع کلیه اعضای هیئت علمی، دانش آموختگان و کارشناسان دانشگاه می‌رساند فرآیند انتخاب پژوهشگران برتر در سی و یکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه به شرح زیر می‌باشد:
 ۱- اعضای هیئت علمی شاخص واحدها که جز ۱۰ درصد افراد واجد شرایط و دارای بالاترین امتیاز گرنت در سامانه RTIS (در بازه زمانی انتخاب) و نیز دارای دستاوردهای با کیفیت در بخش‌های پژوهشگر پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه می‌باشند، مطابق آئین نامه انتخاب پژوهشگران مصوب ۰۷/‏۱۲/‏۱۴۰۰‬ شورای پژوهش و فناوری (کلیک)  به این معاونت معرفی می گردند. (لازم است فرم‌های مربوط به پژوهشگران منتخب پس از تکمیل و تأیید شورای معاونت پژوهشی دانشکدگان / ‏‬ دانشکده / ‏‬ واحد به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.)
۲- دانش آموختگان محترم ضمن مطالعه آئین نامه جشنواره (کلیک)، در صورت دارا بودن شرایط لازم برای انتخاب رساله و پایان‌نامه نمونه، در خصوص تکمیل فرم‌های مربوطه (کلیک) اقدام و حداکثر تا تاریخ ۲۰/‏۰۷/‏۱۴۰۱‬ به همراه سایر مدارک به معاونت پژوهشی دانشکدگان / دانشکده‌های ذیربط تحویل نمایند.
۳- کارشناسان پژوهشی محترم ضمن مطالعه آئین نامه جشنواره (کلیک)، در صورت دارا بودن شرایط لازم برای انتخاب کارشناس پژوهشگر نمونه و کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه، در خصوص تکمیل فرم‌های کارشناس پژوهشگر نمونه (کلیک) و فرم کارشناس اجرایی نمونه (کلیک) ‏ اقدام و حداکثر تا تاریخ ۲۰/‏۰۷/‏۱۴۰۱‬ به همراه سایر مدارک به معاونت پژوهشی دانشکدگان / دانشکده‌های ذیربط تحویل نمایند.
موعد ارسال مدارک مربوط به پژوهشگران، دانش آموختگان و کارشناسان منتخب از معاونت پژوهشی دانشکدگان / دانشکده‌ها به معاونت پژوهشی دانشگاه تا تاریخ ۰۴/‏۰۸/‏۱۴۰۱‬  می‌باشد.
ضمناً مهلت تکمیل و رفع نقص اطلاعات موجود در سامانه rtis توسط اعضای محترم هیئت علمی تا ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ تمدید گردید.  

اطلاعیه شماره ۱:

به اطلاع می رساند سی و یکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه به منظور تجلیل و قدردانی از پژوهشگران برتر دانشگاه در هفته پژوهش سال جاری برگزار می‌گردد.

 از آنجایی که انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه، در جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۱ مطابق آئین‌نامه مصوب جلسه مورخ ۷/‏۱۲/‏۱۴۰۰ شورای پژوهش و فناوری صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه بررسی معیارهای ارزیابی پژوهشگران بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه (RTIS) و بر اساس کیفیت فعالیت‌های پژوهشی صورت می‌پذیرد، ‬ خواهشمند‬ است اعضای محترم هیئت علمی حداکثر تا تاریخ  ۱۶/‏۰۶/‏۱۴۰۱ نسبت به تکمیل و رفع نقص اطلاعات موجود در سامانه مذکور اقدام نمایند.
بدیهی است اعضای محترم هیئت علمی پس از بار‌گذاری موارد جدید و رفع نقص موارد قبلی در سامانه، ضمن اطلاع به معاونت پژوهشی واحد ذیربط، ارزیابی و ثبت امتیاز آن موارد را پیگیری خواهند نمود.
هم چنین یادآوری می‌گردد، مدارک مربوط به انتخاب سایر بخش‌های جشنواره (کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه-کارشناس پژوهشگر نمونه- رساله‌ها و پایان نامه‌های نمونه- آزمایشگاه نمونه و کتابخانه نمونه) پس از فراخوان شرکت در جشنواره بر اساس آئین نامه‌های مربوط بررسی خواهد شد. (فراخوان شرکت در جشنواره و دستورالعمل ارسال مدارک متعاقباً اعلام خواهد شد.)