ساختار جشنواره

تعداد بازدید:۱۷۸۰

رئیس ستاد جشنواره   مهدی فکور ثقیه معاون پژوهشی دانشگاه تهران
قائم مقام رئیس ستاد جشنواره   محمدرضا نقوی مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران
دبیر اجرایی    سرور شجاعی رنجبر معاون اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
اعضای کمیته اجرایی   محمدعلی گودرزی  مشاور معاون پژوهشی دانشگاه در امور پژوهش های کاربردی
شهروز خسروی رئیس اداره حسابداری معاونت پژوهشی و مؤسسات پژوهشی وابسته
مژگان رحیم زاده باوردی رئیس اداره برنامه ریزی ونظارت پژوهشی اداره کل سیاستگذاری و توسعه پژوهشی
محمدحسین بخشی شیرکلائی کارشناس مسئول امور اداری و دفتری دفتر سفارش و تامین تجهیزات معاونت پژوهشی دانشگاه
حامد ملازینعلی مسئول دفتر رئیس پژوهشگاه دانشگاه تهران
 امید حسین پور صمیم ممقانی کارپرداز معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
ملیحه درخوش معاون فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی دانشگاه
 نیما شایان مدیر ارتباطات و رسانه دانشگاه 
مهدی تجلی کارشناس مسئول روابط عمومی و بین الملل مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی
فاطمه شبیری کارشناس مسئول تحلیل سیستم معاونت سامانه های اطلاعاتی مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه
ابراهیم پاک سرپرست امور تشریفات و مراسم‌های مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی
فرشید مرزبان کارشناس مسئول حراست پردیس شمالی معاونت حفاظت پرسنلی اداره کل حراست
زهرا شاه گلدی کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه اداره مشارکت های فرهنگی و اجتماعی اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی
دبیر کمیته‌های پژوهشی کمیسیون‌های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و معماری، علوم اجتماعی و رفتاری و دامپزشکی   مریم خادمی کارشناس برنامه‌ریزی پژوهشی اداره برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پژوهشی اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

دبیر کمیته‌های پژوهشی کمیسیون تخصصی کمیسیون علوم انسانی،فنی و علوم پایه

  مژگان رحیم زاده باوردی رئیس اداره برنامه ریزی ونظارت پژوهشی اداره کل سیاستگذاری و توسعه پژوهشی