آرشیو اخبار

برگزاری بیست و پنجمین جلسه راهبردی کارگروه "بررسی راهکارهای علمی جلوگیری از شیوع و مقابله با ویروس کوید-۱۹"

برگزاری بیست و پنجمین جلسه راهبردی کارگروه "بررسی راهکارهای علمی جلوگیری از شیوع و مقابله با ویروس کوید-۱۹"

بیست و پنجمین جلسه "بررسی راهکارهای علمی جلوگیری از شیوع و مقابله با ویروس کوید-۱۹" در روز شنبه مورخ ۰۴/‏۱۱/‏۹۹‬ ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۴۵ به صورت وبینار تشکیل شد.