آرشیو اخبار

پذیرش مقاله تیم گمرک ایران توسط کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل دیجیتال سازمان جهانی گمرک بعنوان مقاله برتر

پذیرش مقاله تیم گمرک ایران توسط کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل دیجیتال سازمان جهانی گمرک بعنوان مقاله برتر

مقاله تیم گمرک جمهوری اسلامی ایران در «کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل دیجیتال در گمرک »که توسط سازمان جهانی گمرک برگزار می‌شود به عنوان مقاله برگزیده و تحقیق برتر مورد پذیرش قرار گرفت.