مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی

تعداد بازدید:۱۷۲۲

تاریخچه

اهداف

  • تبیین اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق مطالعات و تحقیقات علمی و میان رشته ای؛
  • ترویج دانش در زمینه انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف در سطح ملی و بین المللی؛
  • انجام مطالعات در مورد مبانی دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انقلاب اسلامی.

ساختار

رییسدکتر محمد اسماعیل نباتیان (سرپرست مرکز)

آدرس: خیابان انقلاب اسلامی- خیابان ۱۶ آذر- کوچه رهنما- پلاک ۱۶

تلفن: ۶۶۴۹۵۲۱۹