مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا

تعداد بازدید:۱۴۵۲

تاریخچه

اهداف

  • ایجاد و اجرای رشته های آموزشی با هدف توسعه شناخت علمی در خصوص بنیان های تاریخی و ساختارهای معاصر اجتماعی ، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فلسفی آمریکای شمالی و اروپا؛
  • انجام مطالعات لازم به منظور بهره گیری از تجربیات مفید غرب و ارائه پیشنهادات کاربردی به مسئولین کشور به منظور پیشگیری از ضررهای ساختاری و مرتبط با روندهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روزمره؛
  • مطالعه تهدیدها و خطرات ناشی از ارتباطات دوجانبه با کشورهای اروپایی یا تهدیدهای یک سویه از ناحیه آمریکا و اروپا در بخش های مختلف فرهنگ، اقتصاد و سیاست.
  • تاسیس حوزه های نظری مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در قلمروهای مختلف و با رویکردهای مطالعات استراتژیک و آینده نگرانه.

ساختار

رییس: دکتر زینب قاسمی طاری

آدرس: خیابان کارگر شمالی- بالاتر از خیابان پانزدهم. پردیس شمالی دانشگاه تهران- دانشکده مطالعات جهان- طبقه سوم شرقی

تلفن: ۸۸۰۱۱۴۴۲

پیوند