مرکز پژوهشی مطالعات کشورهای اسپانیایی زبان

تعداد بازدید:۱۵۲۶

تاریخچه

اهداف

  • پاسخ به نیازهای علمی، تخصصی و تحقیقاتی دستگاه های اجرایی در مطالعات تطبیقی با کشورهای آمریکای لاتین و کوشش در جهت ارتقاء سطح علمی کشور در رشته های جدید تخصصی مرتبط؛
  • گسترش علم در حوزه های مطالعات میان رشته ای در رابطه با کشورهای اسپانیایی زبان؛
  • تقویت حوزه های تحقیقاتی دارای مزیت برای نیل به مرجعیت علمی و پژوهشی؛
  • تنوع بخشی و گسترش پژوهش های کاربردی در حوزه مطالعات فرهنگی در کشورهای اسپانیایی زبان.

ساختار

رییس: دکتر مریم حق روستا

آدرس:

تلفن: