مرکز پژوهشی مشترک دانشگاه تهران و بنیاد روسکی‌میر

تعداد بازدید:۱۳۸۵

تاریخچه

اهداف

  • ایجاد روابط علمی مؤثر منجر به تولید محتوا در زمینه های زبان روسی و مطالعات روسیه؛
  • برگزاری مجامع، سمینارها و همایش‌های مرتبط با زبان و ادبیات روسی، مطالعات ترجمه و مطالعات فرهنگی؛
  • تعریف، اجرا و تجاری سازی پروژه های مورد نیاز در زمینه های روابط فرهنگی و ادبی ایران و روسیه، مطالعات ترجمه و ترجمه ادبی؛  
  • کمک به توسعه روابط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی روسیه و همکاری با دبیرخانه اجلاس دانشگاه‌های برتر ایران و روسیه.

ساختار

رییسدکتر زهرا محمدی

آدرس:

تلفن: