مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته

تعداد بازدید:۱۲۱۵

تاریخچه

 مرکز پژوهشی مشخصه‌یابی پیشرفته (وابسته به پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران) در راستای تحقق وظایف و ماموریت‌های پژوهشی و فن‌آوری پردیس فنی و دانشگاه تهران و نیز توسعه تعامل با هدف تنظیم ساز و کار مناسب جهت استفاده بهینه از تجهیزات مشخصه‌یابی موجود و نیز ارایه خدمات علمی - پژوهشی و آموزشی و رفع نیازهای تحقیقاتی اعضای هیات‌علمی، دانشجویان و نیز سایر پژوهشگران سراسر کشور تاسیس گردیده است. شالوده این مرکز بر اساس تجربیات دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی در حوزه میکروسکوپ الکترونی بنا نهاده شده است چرا که همواره بهترین متخصصین این حوزه و ماهرترین اپراتورهای این گونه تجهیزات توسط دانشکده مذکور تربیت شده‌اند و از این دیدگاه اکثر آزمایشگاه‌های میکروسکوپ الکترونی کشور به شکلی مرهون متخصصین این دانشکده و آموزش‌های انجام شده توسط ایشان هستند. از این رو، مرکز پژوهشی مشخصه‌یابی پیشرفته علاوه بر ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی، ایجاد ارتباطات فعال و شبکه علمی مناسب در سطوح ملی و بین‌المللی را در زمره ماموریت و برنامه‌های خود قرار داده است و با شبکه‌سازی گسترده در راستای رفع نیازهای داخلی و خارجی تلاش می‌نماید. این مرکز در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ پس از تصویب اساسنامه در هیات رئیسه دانشگاه و تایید آن از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شروع به فعالیت نمود. مرکز به لحاظ چارت سازمانی دارای شورای سیاستگذاری به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری، رئیس و معاون و همچنین کمیته اجرایی است.

اهداف

  • بهره برداری بهینه از امکانات مشخصه یابی پیشرفته دانشکده های مهندسی متالورژی و مواد و مهندسی شیمی؛
  • سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تکمیل و توسعه امکانات و تجهیزات مشخصه یابی پیشرفته؛
  • ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی بین رشته ای؛
  • مشارکت و همکاری پژوهشی و خدمات رسانی مستمر با موسسات آموزشی و پژوهشی و محققین داخلی و بین المللی.

ساختار

رییس: سیروس زمانی

آدرس: پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

تلفن: ۶۱۱۱۴۱۴۵-۶۱۱۱۴۷۲۴

پیوند