مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی

تعداد بازدید:۲۳۲۷

تاریخچه

اهداف

  • گسترش و تعمیق شناخت فدراسیون روسیه، جمهوری‌های آسیای مرکزی، جمهوری‌های قفقاز و جمهوری‌های اروپایی بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی؛
  • گسترش و تعمیق شناخت مسائل حوزه خزر؛
  • گسترش و تقویت مطالعات علمی در مورد منافع ج. ا. ایران در جمهوری‌های بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی؛
  • ارائه راهکار برای تدوین سیاست خارجی ج. ا. ایران در اوراسیای مرکزی.

ساختار

رییس: دکتر الهه کولایی

آدرس: دانشکده حقوق و علوم سیاسی- اتاق‌های ۴۰۱- ۴۰۲, ۲۵۵

تلفن: ۶۱۱۱۲۳۱۰-۶۶۹۵۳۹۹۶

پیوند