مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی

تعداد بازدید:۱۷۵۶

تاریخچه

اهداف

 

ساختار

رییس: دکتر محمود مهدوی

آدرس: خیابان انقلاب اسلامی- خیابان قدس- ابتدای خیابان طالقانی- ساختمان شماره ۲ دانشکده حقوق و علوم سیاسی- پلاک ۵۹۰- طبقه ۳

تلفن: ۶۱۱۱۲۶۵۳-۶۶۹۵۰۲۵۵

وب سایت