مؤسسه فناوری و نوآوری ارس

تعداد بازدید:۱۱۴۷

تاریخچه

اهداف

  • حل مسائل منطقه آزاد ارس در حوزه‌های مختلف با اجرای پژوهش‌های تقاضا محور و روش‌های دانش بنیان؛
  • کمک به ارتقای موقعیت منطقه آزاد ارس و تبدیل آن به منطقه هوشمند و دارای چندین قطب علمی و گردشگری در سطوح ملی و بین المللی به خصوص آسیای قفقاز؛
  • رفع نیازهای پژوهشی، آموزشی و فناوری سازمان.

ساختار

رییس:دکتر زهرا امام جمعه

آدرس: منطقه ازاد ارس (جلفا)، بلوار امام خمینی، جنب اداره تربیت بدنی، پردیس بین المللی ارس

تلفن: ۰۴۱۴۲۰۵۶۰۸ - ۰۴۱۴۲۰۲۴۸۲۴

وب سایت