مؤسسه حقوق تطبیقی‌‌‌‌‌‌‌

تعداد بازدید:۱۰۲۴

تاریخچه

اهداف

  • تحقیق و مطالعه و مقایسه حقوق و مقررات فعلی و تازه ترین پدیده های حقوقی در کشور های مختلف و نشر مقایسه هائی که از لحاظ علمی و عملی مفید باشد؛
  • انجام مطالعات تطبیقی خاص در مسائل و مطالبی که مورد احتیاج بخش عمومی یا بخش خصوص باشد به تقاضای موسسات یا اشخاص ذینفع؛
  • ترجمه کتب و مقالات مفید راجع به حقوق تطبیقی و حقوق خارجی؛
  • شناساندن خصوصیات حقوق ایران از طریق شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای بین المللی تشکیل کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی در ایران و نشر مقالات و کتب به زبان‌های خارجی.

ساختار

رییس: دکتر سید محمد طباطبایی نژاد

آدرس: خیابان انقلاب اسلامی خیابان قدس- ابتدای خیابان طالقانی- پلاک ۵۹۰

تلفن: ۶۶۹۵۰۲۵۴-۶۱۱۱۲۶۵۲

وب سایت