مؤسسه باستان‌شناسی

تعداد بازدید:۲۲۱۷

تاریخچه

اهداف

  • پاسخ به نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه مطالعات باستان شناسی؛
  • کمک به توسعه تعاملات و روابط علمی با موسسات مربوط داخلی و خارجی برای شناساندن فرهنگ ایرانی و اسلامی در چارچوب فعالیت های موسسه؛
  • معرفی، انتقال و انتشار دانش و داده های جدید باستان شناسی.

ساختار

رییس: دکتر مصطفی ده پهلوان

آدرس: خیابان انقلاب اسلامی- خیابان قدس- خیابان پورسینا- شماره ۱۳

تلفن: ۶۱۱۱۳۶۶۹ - ۸۸۹۶۵۵۸۲

وب سایت