مؤسسه پژوهشی فشار قوی الکتریکی

تعداد بازدید:۴۴۶

تاریخچه

اهداف

  • گسترش مرزهای دانش و توسعه فناوری فشار قوی الکتریکی، عایق های الکتریکی، روشنایی فنی و مسائل مرتبط با آنها با انجام طرح های پژوهشی و طراحی تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی
  • فعالیت در جهت برطرف نمودن نیازهای پژوهشی و مطالعاتی صنعت برق کشور، شرکت توانیر، شرکت های وابسته و دیگر موسسات دولتی و خصوصی در حوزه بکار گیری و توسعه فناوری فشار قوی الکتریکی، عایق های الکتریکی، روشنایی فنی و مسائل مرتبط با آنها
  • ارتقاء و تحکیم موقعیت علمی و فناوری کشور در زمینه های فوق در سطح جهانی و گسترش و ایجاد ارتباط‌های علمی با دانشگاه ها و مؤسسات معتبر جهانی؛
  • مشارکت در تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز برای توسعه فناوری فشار قوی الکتریکی، عایق های الکتریکی، روشنایی فنی و مسائل مرتبط با آنها برای استفاده در صنعت برق کشور
  • گسترش مهارت‌های علمی-فنی در زمینه‌های ساخت، کنترل کیفیت و بهره برداری بهینه از تجهیزات صنعت برق

ساختار

رییس: دکتر امیر عباس شایگانی اکمل (سرپرست)

آدرس:

تلفن: