مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد بازدید:۱۲۶۷

تاریخچه

اهداف

 

ساختار

رییس: دکتر مریم عباسی سورشجاعی

آدرس: بزرگراه جلال آل احمد- مقابل کوی نصر- خیابان کاردان- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

تلفن: ۶۱۱۱۷۴۷۶-۸۸۲۷۵۶۹۶

وب سایت