مؤسسه پژوهشی توربو ماشین‌های آبی

تعداد بازدید:۱۳۹۸

تاریخچه

اهداف

  • تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه توربوماشینهای آبی؛
  • ارتقاء کمی و کیفی روش های طراحی، تهیه مدارک فنی و کاربردی در زمینه های مختلف توربوماشین های آبی؛
  • ارتقاء و تحکیم جایگاه علمی و فناوری کشور در زمینه های مختلف توربوماشین های آبی در سطح جهانی؛
  • تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی موسسات دولتی و خصوصی کشور در حوزه توربوماشین های آبی.

ساختار

رییس: دکتر مهرداد رئیسی

آدرس: خیابان کارگر شمال- بعد ارز بزرگراه جلال آل احمد- پردیس ۲ دانشکده‌های فنی- دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن: ۸۲۰۸۴۸۱۵