پژوهشکده فرهنگ و هنر

تعداد بازدید:۱۵۷۵

تاریخچه

اهداف

  • توسعه و گسترش پژوهش
  • ایجاد زمینه منایب برای ارتقاء فعالیت های پژوهشی در زمینه مطالعات فرهنگ و هنر
  • همکاری پژوهشی با موسسات آموزشی کشور به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت های پژوهشی

ساختار

رییس: دکتر پیروز حناچی

آدرس: میدان بهارستان- باغ نگارستان- مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر

تلفن: ۳۳۱۱۸۶۳۸

وب سایت