مؤسسه مطالعات حقوق انرژی

تعداد بازدید:۱۲۳۰

تاریخچه

اهداف

 • ارتقاء و غنا بخشیدن به ادبیات علمی، انجام تحقیقات و گسترش مرزهای دانش حقوق منابع مختلف انرژی؛
 • ایجاد مرجعیت علمی و فکری ملی و منطقه‌ای برای نظریه‌پردازی حقوقی و تدوین و ارائه قوانین، مقررات، اصول، قواعد و مبانی حقوقی حوزه‌های مختلف انرژی نظیر نفت، گاز، انرژیهای نو و هسته‌ای؛
 • ایجاد پشتوانه علمی دانشگاهی برای تفسیر و بکارگیری قوانین ملی و بین المللی مربوط به انرژی؛
 • ایجاد پشتوانه علمی دانشگاهی برای تعاملات حقوقی و تقویت و توسعه همکاری های علمی در حوزه های مختلف حقوق انرژی با مراکز پژوهشی ملی و بین المللی؛
 • ایفای نقش بازوی تخصصی حقوقی کارآمد و راهبردی برای دستگاههای متولی منابع مختلف انرژی نظیر نفت و گاز، انرژیهای نو و هسته‌ای؛
 • تقویت و توسعه همکاریهای علمی و کاربردی در زمینه حقوق انرژی بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی با دانشگاه؛
 • تقویت و توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی بنیادی و کاربردی و توسعه ای بین رشته ای و فرارشته ای با محوریت انرژی؛
 • کمک به تربیت نیروی انسانی متخصص حقوقی در زمینه انرژی با آموزش‌های کوتاه مدت؛
 • اقدام علمی و عملی در جهت اصلاح، تنقیح و تجمیع مقررات مربوط به انرژی تخصصی؛
 • طراحی و اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با حقوق انرژی ویا همکاری در طرح های پژوهشی و کاربردی کلان در بخش حقوق انرژی؛
 • توسعه همکاری های گروهی و شبکه ای با متخصصان فعال در حوزه حقوق انرژی در داخل و خارج از کشور.

ساختار

رییس: دکتر الهام امین زاده

آدرس: دانشکده حقوق و علوم سیاسی - طبقه اول ساختمان جدید

تلفن: ۶۱۱۱۲۳۲۰