فرصت مطالعاتی صنعتی

تعداد بازدید:۱۴۶۰

پس از اعلام درخواست تقاضای فرصت مطالعاتی صنعتی و ارائه برنامه مطالعاتی توسط عضو هیأت علمی مشمول شرایط، درخواست ایشان مورد بررسی دانشگاه قرار گرفته و در صورت تائید، قرارداد و یا تفاهم نامه‌ای پژوهشی بین دانشگاه و واحد عملیاتی مورد نظر منعقد می‌گردد. در ادامه حکم مأموریت و معرفی هیأت علمی به واحد عملیاتی صادر شده و هیأت علمی به صورت تمام وقت (۵ روز کاری در هفته) و یا پاره وقت (حداقل ۲ روز کاری در هفته) در واحد عملیاتی فعالیت می‌نماید. وظایف و فعالیت‌های واحد عملیاتی می‌بایست کاملاً علمی، پژوهشی و فناورانه بوده و تطابق تخصص عضو هیأت علمی و نیازهای واحد عملیاتی مورد تائید دانشگاه قرار گیرد. این دوره برای اعضای هیأت علمی پیمانی حداقل بین ۶ الی ۱۲ ماه و برای اعضای هیأت علمی رسمی حداقل بین ۳ الی ۶ ماه در نظر گرفته می‌شود. طی این دوره عضو هیأت علمی علاوه بر استفاده از حقوق و مزایای سازمانی خود می‌توانند از محل اعتبارات واحد عملیاتی به میزان ۵۰ درصد حقوق و مزایا و یا طی قرارداد کاربردی حق التحقیق دریافت نماید. ارائه گزارش‌های ماهانه و گزارش نهایی از دوره فرصت مطالعاتی به دانشگاه ضروری است.

آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها