جایزه دکتر کاظمی آشتیانی (راتبه پژوهشی)

تعداد بازدید:۳۳۷۶

حمایت از استادیاران جوان

اعضای هیأت علمی رسمی و یا پیمانی مراکز آموزش عالی و پژوهشی معتبر کشور که بیش از یک‌سال از تاریخ جذب ایشان در یکی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور نگذشته باشد می‌توانند از این حمایت استفاده نمایند.

  • این حمایت شامل بهره مندی از گرنت پژوهشی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و اعتبار تجهیزات آزمایشگاهی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
  • گزینش و معرفی نهایی مشمولان حمایت از بین داوطلبان حائز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی توسط بنیاد ملی نخبگان انجام می‌شود.

آیین‌نامه‌ و فرم‌ها

درخواست معرفی استادیاران جوان به بنیاد ملی نخبگان [شیوه‌نامه]