خرید تجهیزات، واردات و ترخیص کالا

تعداد بازدید:۳۶۹

در مواردی که نیاز به خرید خارجی، واردات و ترخیص تجهیزات آزمایشگاه می‌باشد. لازم است تقاضا به همراه اسناد مرتبط برای دفتر تجهیزات ارسال گردد.

ورود به بخش تامین تجهیزات