هسته پژوهشی

تعداد بازدید:۵۱۱

هسته‌های پژوهشی مرکب از اساتید و پژوهشگران خارج از دانشگاه که برنامه مدونی حول یک محور پژوهشی مشخص اولویت‌دار دانشگاه و مورد نیاز کشور ارائه می‌نمایند.

آیین‌نامه‌ و فرم‌ها