جشنواره پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۴۱۷

این جشنواره هر ساله در هفته پژوهش به منظور تجلیل و قدردانی از پژوهشگران برتر برگزار می‌گردد.

ورود به بخش جشنواره پژوهش و فناوری