چاپ و انتشار کتاب در انتشارات دانشگاه

تعداد بازدید:۶۴۱

روند درخواست چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه به شرح زیر می‌باشد:

  • ایجاد حساب کاربری در سایت مؤسسه انتشارات؛
  • ورود به حساب کاربری و ثبت کتاب از طریق لینک ثبت عنوان جدید؛
  • بررسی و ارزیابی اولیه در هر یک از شوراهای تخصصی و در صورت تأیید اولیه ارسال به داوری؛
  • پس از مرحله ارزیابی، در شورای تخصصی درباره اثر تصمیم‌گیری نهایی می‌شود؛
  • در صورت پذیرش اثر، ارسال متن برای ویرایش؛
  • ارسال متن ویراستاری شده به مرحله صفحه‌آرائی و طراحی جلد؛
  • اخذ مجوزهای لازم و عقد قرارداد؛
  • ارسال فایل اثر به مرحله تولید (چاپ).