گرنت (اعتبار ویژه پژوهشی)

تعداد بازدید:۶۹۲

اعتبار ناشی از ارزش گذاری فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی می‌باشد. که بر اساس کمیت و کیفیت دستاوردهای پژوهشی جهت هزینه کرد در امور پژوهشی پرداخت می‌گردد.

آیین‌نامه‌ و فرم‌ها