پسادکتری

تعداد بازدید:۱۱۹۳۸

دانش‌آموختگان دوره دکتری که از زمان فارغ‌التحصیلی آن‌ها بیش از ۵ سال نگذشته باشد و دارای مدرک دکتری در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و براساس پروپوزال تحقیقاتی با عقد قرارداد دوره پسادکتری برای مدت یک سال این دوره را طی می‌نمایند. این زمان می‌تواند در موارد خاص با لحاظ نمودن شرایط مندرج در آئین نامه دوره تحقیقات پسادکتری دانشگاه تهران تا دوسال دیگر تمدید گردد.

سامانه پذیرش متقاضیان پسادکتری

آئین‌نامه‌ و فرم‌ها

 

تلفن‌ تماس:  61113877

نشانی : خیابان 16 آذر،  روبروی سازمان مرکزی دانشگاه تهران، ساختمان معاونت پژوهشی ، اتاق شماره 30