برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی

تعداد بازدید:۱۳۷۸

درخواست برگزاری هرگونه گردهمایی علمی- پژوهشی و فناوری که توسط دانشگاه / پردیس / دانشکده‌های مستقل برگزار می‌گردد از طریق ارسال درخواست اتوماسیونی به اداره کل پژوهش‌های کاربردی، سرکار خانم نعیمی به همراه مدارک و مستندات (صورتجلسه شورای پژوهشی پردیس / دانشکده مستقل، ارائه پروپوزال همایش، ارائه فایل وارد اعضای کمیته علمی همایش) و تکمیل فرم سامانه همایش و در صورت تقاضای وب سایت مراجعه به آدرس my.ut.ac.ir و تکمیل اطلاعات توسط دبیر علمی و یا اجرایی همایش صورت می‌گیرد. پس از بررسی مدارک و مستندات موضوع در شورای راهبردی مدیران معاونت پژوهشی مطرح و در صورت تایید احکام مربوطه صادر می‌گردد و مکاتبات لازم با ISC انجام می‌شود. در خصوص همایش‌های بین المللی پس از طرح موضوع در شورای راهبردی مدیران معاونت پژوهشی و تایید نیاز به تایید شورای بین الملل دانشگاه می‌باشد.

آیین‌نامه‌ و فرم‌ها